Hoppa till innehållet

Boden Event - bolagsordning

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip utveckla Boden till en attraktiv kommun.

Bolaget ska även stärka Boden som arrangemangs- och eventstad samt bevaka och verka för arrangemang utanför centralorten.

Bolaget ska ha ett lågt risktagande, arbeta i samverkan med andra arrangörer och aktörer så att arrangemang möjliggörs samt verka för att kommunens egna anläggningar kan få ett ökat nyttjande.

Bolaget ska inte förvärva eller äga fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna.

 

Boden Event är ett helägt kommunalt bolag.

 

Läs mer om ägardirektiv, inriktning och planeringsförutsättningar här:

Besöksadress

Pontonjärvägen 10

En trappa upp

961 43 Boden

Postadress

Slipvägen 7
961 38
Boden

Styrelse

Ordförande: Jim Öman +46 70-290 04 23               

Vice ordförande: Lena Pantzare    

Ledamot: Erica Sjöö       

Ledamot: Anna Sellin  

Ledamot: Annica Essén 

Ersättare: Peter Gällman

Ersättare: Helena Samuelsson          

By Formsmedjan. Powered by Yago