Hoppa till innehållet

Boden Event - bolagsordning

Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och självkostnadsprincip utveckla Boden till en attraktiv kommun.

Bolaget ska även stärka Boden som arrangemangs- och eventstad samt bevaka och verka för arrangemang utanför centralorten.

Bolaget ska ha ett lågt risktagande, arbeta i samverkan med andra arrangörer och aktörer så att arrangemang möjliggörs samt verka för att kommunens egna anläggningar kan få ett ökat nyttjande.

Bolaget ska inte förvärva eller äga fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna.

 

Boden Event är ett helägt kommunalt bolag.

 

Läs mer om ägardirektiv, inriktning och planeringsförutsättningar här:

Besöksadress

Bodens Business Park, Sävast

Teknikvägen 3 

961 50 Boden 

Faktura - och postadress

Fakturadress:

Boden Event AB

Slipvägen 7
961 38 Boden

E-fakturaadress

Boden Event AB

INX1018-006

831 90 Östersund

Email: INX1018-006@pdf.scancloud.se

Styrelse

Ordförande: Jim Öman +46 70-290 04 23               

Vice ordförande: Lena Pantzare    

Ledamot: Erica Sjöö       

Ledamot: Anna Sellin  

Ledamot: Annica Essén 

Ersättare: Peter Gällman

Ersättare: Helena Samuelsson          

Värdegrund

Boden Event vill skapa en social sammanhållning fri från diskriminering och fördomar oavsett kön, ålder, etnicitet, sexualitet eller funktionsnedsättning. Event och arrangemang präglad av mångfald och respekt för olikheter och där människor möts med respekt för sin särart. För att detta ska uppnås är det viktigt med en gemensam förståelse för värdegrunden.

Så här arbetar Boden Event för att skapa event och arrangemang med mångfaldsperspektiv:

  • genom att arbeta för att vara ett event och arrangemang tillgängligt för alla.
  • genom att skapa naturliga mötesplatser där människor möts för att tillsammans få  en gemensam upplevelse av mat och kultur.
  • genom att aktivt bjuda in föreningar, organisationer och grupper med olika utbud.
  • genom att medvetet bygga programmet utifrån ett mångfaldsperspektiv.

 

Denna värdegrund skall genomsyra alla som arbetar med Boden Event AB 

By Formsmedjan. Powered by Yago