Normer, makt och diskriminering

Fredag 29 mars får ni en introduktion till praktiskt arbete mot diskriminering och för lika rättigheter i arbete med barn och unga.

Vad är hbtq, jämlikhet och normkritiska perspektiv? Hur kan vi arbeta praktiskt med aktiva åtgärder mot diskriminering? Hur kan vi få syn på normer och makt i våra verksamheter? Vi pratar om kategorisering, normer, makt samt tydliggör vad som räknas som diskriminering. Utbildningen ger praktiska och konkreta verktyg för personal som möter barn och unga.

Plats: Folkets Hus i Boden.

Tider: 09.00-11.00 och 14.00-16.00.

Anmäl senast 23 mars till lotta.styven@boden.se.


FacebookTwitterEmailLinkedIn